Atık Su Arıtma Kimyasalları

* Pac 17,Pac 10,Pacs

* Anyonik,katyonik,noniyonik polimerler

* Kireç,kostik,melas,dap,üre

* Renk giderici koagülantlar

* Poliamin,polidadmak

* Tesis su karakterine özel karışım koagülantlar